Perşembe 23 Cemaziyel-Evvel 1445 - 7 Aralık 2023
Türkçe

Uykudan uyandığı zaman ağzında yemekten bir şey bulan oruçlu kimse

Soru

Ben, eskiden sigara içerdim. Şimdi Allah'a hamd olsun sigarayı bıraktım. Fakat benim bir problemim var. O da şudur: Canım sigara içmek istediği zaman, bu arzu ve isteğim gitsin diye sigaradan bir parçayı ağzıma alıp çiğniyorum. Fakat bu, faydasız bir yöntemdir. Kısacası ben, Ramazan gecelerinin birisinde bu sigara parçasını ağzımda çiğnerken uykuya dalmışım.Sabah namazından sonra ancak uykudan uyanabildim. Kalkıp ağzımı yıkadım. Buna göre benim orucum bozulmuş sayılır mı, sayılmaz mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Birincisi: Fecir doğduğunda oruçlu uykudan uyandığında ağzında bir şey bulursa, onu tükürür de kendi irâdesiyle ondan bir şey yutmazsa, orucu sahihtir.

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Eğer oruçlu fecir doğduğu zaman ağzında yemek artığı bulursa, onu tükürürse, orucu sahihtir." (el-Minhâc)

el-Hatîb eş-Şerbînî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Çünkü oruçlu onu gündüz ağzına koymuş olsa, onunla orucu bozulmaz. Gece ağzına koyduğunda orucunun bozulmaması daha evlâdır. Eğer kendi irâdesiyle ondan bir şey yutarsa, orucu bozulur." (Muğni'l-Muhtâc, c: 2, s: 161)

İkincisi: Doktorlar ve araştırmacılar, tütünü çiğnemekten sakındırmışlar ve bunun, sigarayı bırakmak için güvenli bir seçenek olmadığına karar vermişlerdir. Hatta bu yöntem, bazı yönlerden insan vücûduna, sigara içmekten daha tehlikeli ve daha zararlıdır.

Şöyle ki: Bu yöntem, vücûdun kanser hastalığına yakalanmasına, sigara içmesinden daha elverişlidir. Azîm ve irâde sahibi kimsenin sigarayı bırakması, ona hiç aldırış etmemesi ve bu konuda Allah Teâlâ'dan yardım dilemesi gerekir.

Nitekim tecrübe ve gözlemleme yoluyla sâbittir ki, sigarayı terk etmek mümkündür ve onu tamamen bırakmak kolaydır. Kısacası kuvvetli azimle birlikte samimi bir şekilde tevbe etmekle mümkün olur.

Allah Teâlâ'dan bize ve size muvaffakiyet ve sebât dileriz

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi