Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

Kur’an-I Kerim’i Osman Hattı Dışında Bir Yazı Tipinde Yazmak

Soru

Cep telefonlarda zikir veya dua hatırlatma amacıyla bir takım program ve uygulamada Kur’an-ın bazı ayetlerini normal yazı tipinde ve harekesiz olarak yazmamız icab eder. Bu durumda Osman hattı kullanmadan ayetleri yazmamız caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Sahabe vaktinden beri üzerine anlaşma sağlandığı Osman hattı dışında Kur’an-ı başka bir şekilde yazmak caiz değildir.

Eşheb şöyle dedi: İmam Malik’e şöyle soruldu: Kur’an farklı şekilde yazılabilir mi? Cevap: Hayır, sadece ilk yazıldığı şekilde yazılabilir. Ebu Amr el Dani el Mukni kitabında rivayet ederek şöyle demiştir: Ümmetin alimlerinden bu görüşe aykırı bir görüş bildiren kimse yoktur.

İmam Ahmed Rahimehullah şöyle dedi: Elif, Vav, Ye veya başka harflerde Osman hattı dışında bir şekilde yazmak haramdır..

El Beyhaki “Şiab el İman” adlı eserinde şöyle dedi: Her kim Kur’anı yazmak isterse ilk yazıldığı hat kurallarına uymak zorundadır. Hiçbir değişiklik kabul edilmez. Şüphesiz zamanında Kur’an-ı yazanlar daha alim daha dürüst ve emin kişilerdi. Onlardan daha iyi olduğumuz düşüncesine girmemek gerekir.

Suyuti Rahimehullah, “el İtkan” adlı eserinde şöyle dedi: “Alimler, Kur’anda ibdal, isbat, hazf, vasl ve kat’ kurallarında Osman hattına uyulması hususunda icma etmişlerdir. (el İtkan 1/250)

Tüm bunlar Kur’an-ın tamamen yazılması hususuyla ilgilidir. Ancak Kur’an-dan bir ayet veya bir kaç ayet yazmak, bazı ayetleri ilim kitaplarında zikretmek veya vb. durumlarda delil getirmekte sakınca yoktur. Her ne kadar Osman hat şeklini riayet etmek daha iyi olsa da bir iki ayeti normal yazıyla aktarmak caizdir. Bu konuyla ilgili hüküm (97741) nolu sorunun cevabında açıklanmıştır.

Bu bağlamda cep telefonları uygulamalarında veya telefon ekranlarında Osman hattı ile yazılması mümkün olmadığı takdirde farklı bir hatla gösterilmesinde bir sakınca yoktur. Ayrıca okunuşu kolay ve hatalı okunmasına sevk etmeyecek şekilde yayınlanması gerekir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi