Salı 17 Muharrem 1446 - 23 Temmuz 2024
Türkçe

Kalıcı ve Geçici Dövmenin Çeşitleri ve Hükümleri

Soru

Dövmenin vücuda zararı olduğundan dolayı İslam’da haram kılınmıştır. Kına ise caizdir. Ancak kına uzun süre kaldığı için ve net bir şekilde çizilemediği için alternatif olarak yapışkanlı dövmeler rağbet gördü. İstendiği anda çıkartılabiliyor. Bunun hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Uzvun rengini ve şeklini değiştiren kalıcı süs ile geçici süs arasında fark vardır. Kalıcı olan Allah’ın yaratmasını değiştirdiği için haramdır. Geçici olan ise mübahtır.

Dövme iğnelerle deri altına renkli maddeler koyularak cildin rengini değiştirmekle olur. Kına ise bu konuya girmez. Zira cildin rengini değiştirmiyor bilakis cilt üzerine yapılan bir takım nakış ve resimler olup bir müddet sonra kayboluyor. Bu tür süslenmek kadınlara mübah kılınmıştır. Bu konuda ki kural, yapılan resimlerin insan veya hayvan resmi olmaması ve mahrem olmayan erkeklere gösterilmemesidir.

Kalıcı dövmenin üç türü olup her üçü de haramdır.

1-Eski geleneksel yöntem, bu yöntem daha önce belirttiğimiz gibi kan akıtarak deri altına iğneyle derinin rengini değiştirmek suretiyle dolgu yapmak.

Konuyla ilgili alimlerin delillerini görmek için  ( 21119 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

2-Kimyasal maddeler kullanarak veya bir takım ameliyat yaptırarak cildin rengini değiştirmek.

Şeyh Muhammed bin Salih el Useymin’e şöyle soruldu:

Başta kadınlar olmak üzere bazı kişiler ciltlerini beyazlatmak için bir takım kimyasal veya doğal bitkiler kullanmaktadır. Söz konusu uygulamadan sonra esmer olan cilt beyaz olmaktadır. Şer’i bakımından bir sakıncası var mı? Zira bazı kocalar eşlerinden bunu istemektedir.

Cevap: Şayet değişim sabit kalıyorsa büyük günahlardan olup haramdır. Çünkü dövme gibi Allah’ın yaratmasını değiştirmektir. Zira İbn Mesud Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem; Başkasının saçını kendi saçıyla birleştirip (ekleme) uzatan veyahut başkasına bu işi yaptırana, dövme yapan kadınlara, dövme yaptıran kadınlara,  güzellik için yaratılışı değiştirerek dişlerini seyrekleştiren ve yüzündeki kılları aldıran kadınları lanetlemiştir. ( Buhari 5587, Muslim 5538) daha sonra şöyle demiştir: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in lanetlediğini neden lanetlemeyeyim. (Mecmu Fetava İbn Useymin 17/4) Daha fazla bilgi için  ( 97651 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

3- Bir seneye kadar etkisi süren geçici sürme

Şeyh İbn Cibrin’e şöyle soruldu:

Sürme uygulamasında ve dudak çizgisi belirmek için yeni bir yöntem bulunmuş, zira bu işlemle çizgiler altı ay veya bir seneye kadar kalıcı kalır.

Cevap: Bu uygulamalar caiz değil zira haram olan dövme hükmüne girer, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bunları lanetlemiştir.

Aslına bakılırsa sürme göz için şifalı bir madde olup rengi siyah veya gri olur. Göze toz girdiğinde göze sürülür veya hastalıklardan korunmak için kullanılır. Aynı zamanda kadınlara mübah olan bir süs nesnesidir. Fakat dudakları dövme yöntemiyle belirlemek caiz değildir. Müslüman kadın şüpheli şeylerden kaçınması gerekir. Allah en iyisini bilendir.

2-Geçici dövme (tattoo) olarak bilinen uygulama kına hükmüne girer. Şayet kalıcı değilse mübah olması aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:

a-Resim geçici olup ve giderilmesi mümkün olması

b-Canlı resimler çizilmemesi

c-Mahrem olmayan erkeklere gösterilmemesi

d-Çizilen resimler ve boyalar insan vücuduna zarar vermemesi

e-Kafir ve fasıklara benzeme olmaması

f-Resim ve amblemlerde; tahrif edilmiş bir din, bozulmuş bir inanç veya sapık bir metodu yüceltmemesi

g-Kadına uygulama yapan kimsenin kadın olması ve uygulamanın avret yerlerinde olmaması.

Bu kriterler riayet edildiğinde mübah olmasına bir engel kalmaz.

Daha detaylı bilgi için ( 8904 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

Bazı doktorlar “Geçici dövme”nin sağlığa bir takım zararı olduğu için uyarıda bulunmuşlardır. Zira cilde yapıştırılan renkli yapışkanlar, cilt gözenekleri aracılığıyla kana bulaşan bir takım zararlı maddeler tespit edilmiştir. Bununlar birlikte cilt hastalıklarına neden olduğu gibi genel sağlığa olumsuz etkileri tespit edilmiştir.

Şayet söz konusu kimyasal renklendiricilerin tespit edildiği gibi insan sağlığına zararı varsa şer’i olarak haram olur. Çünkü Müslüman kimse kendine veya başkasına zarar veremez. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Kendine ve başkasına zarar verme” (İbn Mace 784)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi