Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

Unu fıtır sadakası olarak vermek caizdir

Soru

Unu fıtır sadakası olarak vermek caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Fıtır sadakasında vacip olan husus, insanların azık olarak tükettikleri yiyeceklerden vermeleridir. Bunun üzerine fitreyi un olarak da vermekte sakınca yoktur.

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: “İmam Ahmed’in belirttiği gibi sadakayı un olarak çıkarmak caizdir.” (el Muğni 2/357)

Ebu Said el Hudri Radiyallahu anhu rivayet edildiğine göre, kendileri fıtır sadakasını undan bir sa’ olarak çıkarırlardı. (Ebu Davud 618) ancak bu rivayet zayıftır.

Ebu Davud ve başkası zayıf demiştir (irva el ğalil 848)

Ancak bunun zayıf olması unu sadaka olarak çıkarmanın caiz olmadığı anlamına gelmez. Çünkü belirtildiği gibi vacip olan insanların azık olarak tükettikleri yiyecekleri vermektir. Bunun üzerine İbn Kayyım Rahimehullah şöyle dedi: “Fıtır sadakası ne olursa olsun insanların azıklarından çıkarılır” kararı verildikten sonra bunun üzerine hadiste sahih olmasa da unu fıtır sadakası olarak vermek geçerlidir. (İlamul muvakkiin 12/3)

Unu fitre olarak vermenin caiz olduğunu Ebu Hanife ve İmam Ahmet savunmuşlardır. Aynı şekilde İbn Teymiye ve muasır alimlerden İbn Useymin bu görüşü desteklemiştir.

Bu konuda Şeyhulislam İbn Teymiye ve Merdavi bir noktaya dikkat çekmişlerdir: Unu tartarak vermek gerekir. Çünkü buğday sa’ olarak ölçüyle verilir. Şayet un ölçüyle verilirse daha az miktarda verilmiş olacaktır. Bu da caiz olmaz.  (Mecmu fetava 69/25, el İnsaf 183/3)

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: Tartıyla vermek şartıyla buğday veya arpa unundan fitre vermek caizdir. Çünkü buğday ve arpa öğütüldüğü zaman hacmi artar bu nedenle ağırlığı esas alınmalıdır. (el Şerhul mumti 6/179)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi