Perşembe 14 Cemaziyel-Evvel 1444 - 8 Aralık 2022
Türkçe

Salgın ve afetlerle ilgili hükümler