Perşembe 13 Safer 1442 - 1 Ekim 2020
Türkçe

Salgın ve afetlerle ilgili hükümler