Cumartesi 7 Rebiül-Evvel 1442 - 24 Ekim 2020
Türkçe

Bir iş karşılığına ücret belirlemek