Perşembe 24 Cemaziyes-Sani 1443 - 27 Ocak 2022
Türkçe

İyiliği Emretme ve Kötülükten Alıkoyma ile İlgili Hükümler