Cumartesi 11 Cemaziyes-Sani 1440 - 16 Şubat 2019
Türkçe

İyiliği Emretme ve Kötülükten Alıkoyma ile İlgili Hükümler

görüş bildirimi