Perşembe 5 Rebiüs-Sani 1440 - 13 Aralık 2018
Türkçe

İyiliği Emretme ve Kötülükten Alıkoyma ile İlgili Hükümler

görüş bildirimi