Çarşamba 11 Rebiül-Evvel 1442 - 28 Ekim 2020
Türkçe

İyiliği Emretme ve Kötülükten Alıkoyma ile İlgili Hükümler