Pazar 18 Rebiüs-Sani 1441 - 15 Aralık 2019
Türkçe

Zekatın Farz Kılınması ve Hikmeti

görüş bildirimi