Perşembe 16 Cemaziyel-Evvel 1445 - 30 Kasım 2023
Türkçe

Ticaret Malları ile Hisse Senetlerinin Zekatı