Perşembe 10 Rebiüs-Sani 1442 - 26 Kasım 2020
Türkçe

Ticaret Malları ile Hisse Senetlerinin Zekatı