Perşembe 18 Rebiüs-Sani 1442 - 3 Aralık 2020
Türkçe

Altın ve Gümüşün Zekatı