Pazartesi 18 Zilhicce 1440 - 19 Ağustos 2019
Türkçe

Erkeğin penisinin (zekerinin) kalkmasıyla abdesti bozulur mu?

Soru

Erkeğin penisinin (zekerinin) kalkmasıyla abdesti bozulur mu? Lütfen bu konuda bana hadislerden veya başka şeylerden delil verebilir misiniz?

Cevap metni

Hamd, yalnızca Allah'adır.

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne bunun gibi bir soru sorulmuş ve komite bu soruya şöyle cevap vermiştir:

"Erkeğin penisinden (menî ve mezî gibi) bir şey çıkmazsa, penisin kalkmasıyla abdest bozulmaz. Çünkü penisin kalkması, abdesti bozan şeylerden değildir."

Kaynak: İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 5, s: 283

görüş bildirimi