Salı 10 Rebiül-Evvel 1442 - 27 Ekim 2020
Türkçe

Bir kadın, ihrama girdikten sonra âdet olursa neler yapabilir?

Soru

Bir kadın, umresini edâ ederken âdet olursa, umresinden neyi edâ edebilir, neyi edâ edemez?

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bir kadın, âdetli iken ihrama girerse, Beytullah'ı tavaf etmesinin dışında, hacı ve umrecinin yaptığı şeylerin aynısını yapabilir. Tavafı ise, âdetten temizleninceye kadar erteler.(Abdulkerim el-Hudayr)

Âdetli kadın, ihramlı iken Allah Teâlâ'yı zikredebilir, duâ edebilir, telbiye getirebilir ve her türlü hayırlı ameli yapabilir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid