Cumartesi 14 Cemaziyel-Evvel 1440 - 19 Ocak 2019
Türkçe

Kadının Mülk Edinmesi

görüş bildirimi