Cuma 15 Zilhicce 1445 - 21 Haziran 2024
Türkçe

HİCRÎ YENİ BİR AYIN BAŞLADIĞINA DELÂLET EDEN YENİ DOĞMUŞ HİLÂLİN GÖKTE BELİRLİ BİR SÜRE KALMASI ŞART MIDIR?

Soru

Her kamerî ayın başlaması, hangi yolla sâbit olur? Ufukta doğan hilâlin belirli bir süre gökte kalması şart mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sahîh olarak nakledilen hadisler göstermektedir ki, güvenilir bir kimse, ne zaman Şaban ayının 30. günü veya Ramazan ayının 30. güneş battıktan sonra hilâli görürse, bu, hilâlin görünmesi için geçerli sayılır. Hilâlin görülmesi, hilâlin güneş battıktan sonra gökte kaldığı süre gözönünde bulundurulmaksızın kamerî ayın başlangıcı olarak kabul edilir.Bu süre ister yirmi dakika olsun, ister az olsun, isterse fazla olsun farketmez.Çünkü sahîh hadislerde, güneş battıktan sonra hilâlin kaybolması için -dakika olarak- belirli bir sınırlama olduğuna dâir delil yoktur.

Yine en doğrusunu Allah Teâlâ bilir.

Kaynak: İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları, cilt:10, sayfa:91