Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

Ramazanda Sabah Ezanı Okunduğu Esnada Cinsel İlişkide Bulunmak

Soru

Ramazanda sabah ezanı okunduğu esnada cinsel ilişkide bulunmanın hükmü nedir? Kişiler ilişkiyi bitirinceye kadar devam eder mi yoksa ezanı işittiği anda bırakmaları mı gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şayet cinsel ilişki esnasında fecir vakti girerse ve kişi hemen ilişkiyi keserse orucu geçerli olup hiçbir yükümlülüğü yoktur. Kesinlikle cinsel ilişkiye devam etmesi caiz değildir. Şayet fecrin doğuşundan sonra ilişkiye devam ederse tartışmasız orucu geçersiz olup kaza ve kefaret gerektirir. 

Kefaret ise bir köleyi azad etmek, köle bulunmazsa kesintisiz iki ay oruç tutmak, buna gücü yetmezse altmış yoksulu yedirmektir. Daha detaylı bilgi için (1672 ) nolu sorunun cevabına bakınız. ‎

Bu konu fecrin doğuşuyla ilgilidir. Müezzinin ezanı ise şöyle değerlendirilir:

Şayet müezzin fecrin doğuşuyla birlikte ezan okuyorsa ezan okunmasıyla birlikte kişinin cinsel ilişkiyi hemen kesmesi gerekir. Bunu yapmazsa yukarda belirtildiği gibi kefaret gerektirir.

Ancak müezzin fecrin doğuşundan önce ezan okuyorsa nitekim bazı müezzinler hatalı ictihad ederek iddia ettikleri gibi orucun tedbiri için erken okuyorlarsa bu durumda kişi, fecrin doğuşundan emin olduğu vakte kadar cinsel ilişkiye devam edebilir.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah’a şöyle soruldu:

Sabah ezanını duyduktan sonra oruçlu su içerse orucu geçerli midir?

Cevap:

Şayet müezzin fecrin doğuşundan emin olduktan sonra ezan okuyan birisi ise kesinlikle ezandan sonra yemesi ve içmesi caiz değildir ancak müezzin fecrin doğuşundan önce ezan okuyorsa fecrin doğuşundan emin oluncaya dek yeme içmeye devam edebilir. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun.” (Bakara/187)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Bilal gece vaktinde ezan okur, Abdullah bin Ummu Mektum’un ezanını işitinceye kadar yeme ve içmeye devam edin zira Abdullah fecir doğmadan ezan okumaz.

Bu nedenle müezzinlerin saban ezanı vaktine riayet edip vakti girmeden kesinlikle ezan okumamaları gerekir. Böylece Allah’ın helal kıldığını haram, namazı vaktinden önce kılınmasına sebep olarak da haram kıldığını helal kılma tehlikesine girmemiş olurlar. (Fetava İslamiyye 1/122)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi