Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

Ramazan ayında ameliyat için anestezik enjeksiyon yapılması, orucu bozar mı?

Soru

Ramazan ayınca cerrahi olmayan iki ameliyat geçirdim, ameliyattan önce anestezik enjeksiyon yapıldı. Bu uygulamayla orucum bozulur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kas veya damara ilacın enjekte edilmesi orucu bozmaz. Fakat besleyici olduğu takdirde yeme ve içme hükmünde olduğu için orucu bozar.

Daimi Fetva Kurulu 10/252 şöyle geçmektedir:

“Ramazan ayı gündüzünde kas veya damar yoluyla tedavi görmek caizdir. Ramazan ayı gündüzünde besleyici enjeksiyon almak caiz değildir. Çünkü yeme ve içme hükmündedir. Zira besleyici enjeksiyon almak Ramazan ayında iftar için bir hile sayılır. Mümkün olabildiği kadar gerekli enjeksiyonlar iftardan sonra geceleri yapılması daha uygundur.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah’a şöyle soruldu: Anesteji enjeksiyonun damarda akması, diş çekildiğinde kan akması orucu bozar mı?

Cevap: Her ikisi de orucu bozmaz. Fakat diş çekiminde çıkan kanı yutmaması gerekir. (Fetava Ramadan s. 525)

Lokal uyuşma veya bilinç kaybına neden olan anestezi uygulmaları arasında hüküm açısından fark yoktur. Fıkıh alimlerine göre bir kimse geceden niyet etmesi şartıyla Ramazan gündüzünde bir an bile şuuru yerinde olarak geçirirse orucu geçerlidir.

İmam Şafii, el Um 8/15de şöyle demiştir: “Bir kişi, Ramazan ayında bir gün veya iki gün boyunca baygın olarak kalır ve hiçbir şey yememiş veya içmemişse bu günleri kaza etmesi gerekir. Şayet gündüzün bir bölümünde ayılırsa orucu o günün orucu geçerlidir.

İbn Kudame, el Muğni 4/343 de şöyle dedi:

Şayet bir kimse gündüzün tümünde baygın olur ve hiç ayılmazsa orucu geçerli değildir. (İmam Ahmed ve İmam Şafii) şayet gündüzün bir bölümünde başında veya sonunda ayılırsa orucu geçerlidir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi