Pazartesi 15 Recep 1444 - 6 Şubat 2023
Türkçe

Orucun Kazası ve Keffareti

26860

12-03-2022

Şek gününü, Ramazan\'dan kalan kaza orucunun niyetine tutmak

12-03-2022

49985

06-03-2022

Vacip olan oruç kazasında iftar etmenin hükmü

06-03-2022

7426

30-04-2021

Utancından dolayı orucu kaza etmemek

30-04-2021

7449

29-03-2021

Oruç tutmayı ihmal eden kimse, ne yapması gerekir

29-03-2021

45908

23-03-2021

Hayız/adet, kefaret orucunun peşpeşeliğini kesmez

23-03-2021

39991

15-03-2021

Ramazan orucunun kazasında orucunu bozan kimseye, bir gün oruç tutmaktan başka bir şey gerekmez

15-03-2021

21710

07-03-2021

Oruç kazasının ertelenmesi

07-03-2021

40389

01-06-2020

Ramazan kazasını yapmadan önce altı şevval orucuna başlamak

01-06-2020

11185

02-04-2020

Borç kalan orucu, kaza etmemek

02-04-2020

50692

11-04-2019

Sayısını ve hükmünü bilmediği çok sayıda günleri oruçsuz geçiren kişinin durumu

11-04-2019

50651

04-04-2019

Kaza orucuna başlamadan hamile kalan ve oruç tutamayan kişinin durumu

04-04-2019

38867

27-04-2018

Kadın, adetli günlerinde bilmeden oruç tutarsa ne yapar?

27-04-2018

21049

19-09-2015

Teşrik günlerinde farz orucun kazasını tutmak sahih olmaz

19-09-2015

49884

12-06-2014

Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur

12-06-2014

4082

22-08-2012

Ramazan bayramının birinci gününden sonra tutulan altı günlük Şevval orucu konusunda bir kadın, âdet görmesi sebebiyle Ramazan'da tutamadığı günleri mi önce kaza edip sonra da altı günlük Şevval orucuna başlamalı? Yoksa ne yapmalıdır?

22-08-2012