Wed 23 Jm2 1435 - 23 April 2014
2172

Çorapların üzerini meshetmek için, çorapları, tam olarak abdest aldıktan sonra giymek gerekir

Bir kimse, (abdest alırken) sağ ayağını yıkadıktan sonra, sol ayağını yıkamadan önce çorabını giyerse bunun hükmü nedir?
Bu kimsenin, (daha sonra abdest alırken) çorapların üzerini meshetmesi câiz midir?

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu kimse, abdestini tam olarak allamadan önce sağ ayağına çorabını giydiği için (daha sonra abdest alırken) çoraplarının üzerini meshedemez.

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 5, s: 247
Create Comments