Pazar 19 Cemaziyel-Evvel 1445 - 3 Aralık 2023
Türkçe

Çorapların üzerini meshetmek için, çorapları, tam olarak abdest aldıktan sonra giymek gerekir

Soru

Bir kimse, (abdest alırken) sağ ayağını yıkadıktan sonra, sol ayağını yıkamadan önce çorabını giyerse bunun hükmü nedir?
Bu kimsenin, (daha sonra abdest alırken) çorapların üzerini meshetmesi câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu kimse, abdestini tam olarak allamadan önce sağ ayağına çorabını giydiği için (daha sonra abdest alırken) çoraplarının üzerini meshedemez.

Kaynak: İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 5, s: 247