Pazartesi 12 Rebiül-Evvel 1443 - 18 Ekim 2021
Türkçe

Mestin Üzerine Meshetme

309691

28-09-2020

Pantolonla bitişik çorabın üzerine mesh etmek

28-09-2020

259422

24-11-2019

Varis çoraplarını mesh etmek

24-11-2019

128445

03-03-2019

Mestler veya çoraplara mesh etmek, ancak temiz giyildikten sonra caiz olur.

03-03-2019

195292

21-01-2016

Abdestli olduğu halde çorabını çıkardıktan sonra başka bir çorap giyen, tekrar abdest alırken bu çorabının üzerini mesh eden, sonra da namaz kılan kimsenin namazı sahih midir?

21-01-2016

135530

16-01-2015

Mestlerin üzerini, teyemmüm alıp giydikten sonra mesh etmem câiz midir?

16-01-2015

100112

07-01-2015

Meshin süresi dolarsa veya çorabının üzerine giydiği mesti çıkarırsa, abdesti bozulur mu?

07-01-2015

162395

22-02-2012

Hasta ile idrarını tutamayan kimse mestlerinin üzerine mesh edebilirler mi?

22-02-2012

112323

27-05-2011

Çorapları giyerken onların üzerini mesh etmeye niyet etmek şart değildir

27-05-2011

147729

27-03-2011

Mesh ederken sol mestten önce sağ mestin üzerini mesh etmenin hükmü

27-03-2011

151461

29-01-2011

Bir kadının, başörtüsünün üzerini mesh etmesi için, (ayağa giyilen) mestlerin üzerini mesh etmedeki şartlar mı aranır?

29-01-2011

129557

19-01-2011

Abdest konusunda imâmenin üzerini mesh ettikten sonra onu çıkarmanın hükmü, çarıkları (mestleri) çıkarmanın hükmü gibi midir?

19-01-2011

148129

11-01-2011

Kadının başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü

11-01-2011

69866

13-02-2010

Abdest alan kimse, sağ ayağını yıkadıktan sonra ve sol ayağını yıkamadan önce çorabını giyerse, (daha sonra yeniden abdest alırken) çorabının üzerini meshedebilir mi?

13-02-2010

69858

02-02-2010

Pis kokulu olmasına rağmen çorapların üzerini meshedebilir mi?

02-02-2010

2172

23-01-2010

Çorapların üzerini meshetmek için, çorapları, tam olarak abdest aldıktan sonra giymek gerekir

23-01-2010