- Fiqih dan Usul Fiqih » » » » .

1175: Cara Berkumur-Kumur Ketika Wudhu'


Batalkah wudhu' seseorang yang tidak memasukkan jarinya ke dalam mulut ketika berkumur-kumur? Sebab Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam berkumur-kumur dengan memasukkan jari beliau ke mulut. Apakah hadits tersebut shahih?

Published Date: 2002-04-09
Alhamdulillah, wudhu'nya tetap sah meskipun ia tidak memasukkan jarinya ke dalam mulut ketika berkumur-kumur. Adapun hadits yang Anda maksud diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang dha'if (lemah).
Fatwa Lajnah Daimah V/207.
Create Comments