5225: Hukum Menulis Pesan Berisi Keputusan Cerai Bagi Istrinya Yang Akan Dikirimkan Di Akhir Bulan


Seorang istri bersikeras menuntut cerai kepada suaminya. Suaminya berkata: "Pikirkanlah dulu selama sebulan." Namun si istri tetap bersikeras hingga pergi meninggalkan rumah. Setelah hampir berlalu satu bulan, si suami menulis pesan berisi keputusan cerai yang akan dilayangkannya tepat di akhir bulan. Lalu si istri menghubungi suaminya satu hari sebelum akhir bulan. Si sitri berkata: "Saya ingin rujuk!" Pertanyaannya: Apakah keputusan talak/cerai itu sudah berlaku?

Published Date: 2002-04-10
Alhamdulillah, pertanyaan di atas telah kami ajukan kepada Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjawab sebagai berikut:
Hal itu bergantung kepada niatnya. Jika ia berniat talak maka terhitung sebagai talak. Akan tetapi kelihatannya ia tidak berniat talak kendati sampai akhir bulan. Dengan demikian belum terhitung sebagai talak. Wallahu a'lam.
Islam Tanya & Jawab
Syeikh Muhammad Sholih Al-Munajid
Create Comments