- Fiqih dan Usul Fiqih » » » » .

5451: HUKUM MEMBACA SURAT SEBELUM AL-FATIHAH DALAM SHALAT


Apakah sah shalat seseorang apabila membaca surat sebelum Al-Fatihah? Saya mohon penjelasan!

Published Date: 2010-12-15

Alhamdulillah

Orang yang membaca surat sebelum Al-Fatihah, shalatnya sah, apabila setelahnya dia membaca Al-Fatihah. Akan tetapi prilaku ini tidak dianjurkan dan perbuatan yang buruk. Seharusnya dia membaca Al-Fatihah dahulu kemudian surat Al-Qur’an yang mudah baginya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu’alaihi wa sallam “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat”. Sementara beliau ketika shalat membaca Al-Fatihah dahulu dan tidak pernah menyalahi urutan tersebut dalam berbagai shalat yang telah beliau tunaikan dalam kehidupannya. Maka seharusnya mengikuti sunnah.

Wallahu’alam.

Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid
Create Comments