Selasa 13 Rabi'ul Awwal 1443 - 19 Oktober 2021
Indonesian

Tidak Disyaratkan Terus Menerus Dalam Puasa Bagi Yang Tidak Mampu Mendapatkan Hewan Hadyu

109285

Tanggal Tayang : 01-12-2009

Penampilan-penampilan : 5132

Pertanyaan

Bagi yang tidak mampu mendapatkan hadyu diharuskan puasa tujuh hari, apakah disyaratkan terus menerus atau boleh dipisah?

Teks Jawaban

Alhamdulillah.

Puasa tujuh hari yang disebutkan dalam firman Allah, "Dan tujuh (hari) jika kalian telah pulang" boleh dilakukan secara terus menerus atau terpisah.

Hanya kepada Allah kita memohon taufik, shalawat dan salam semoga terlimpah kepadan Nabi kita Muhammad, serta keluarga dan shahabatnya.

Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiah wal-Ifta

Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Abdurrazaq Afifi, Syekh Abdullah bin Gudayyan, Syekh Abdullah bin Quud.

Refrensi: Soal Jawab Tentang Islam