Rabu 22 Jumadil Ula 1445 - 6 Desember 2023
Indonesian

Tidak Mengapa Seseorang Umrah Untuk Dirinya dan Haji Untuk Oran Lain, Atau Sebaliknya

176792

Tanggal Tayang : 17-07-2019

Penampilan-penampilan : 1269

Pertanyaan

Saya akan melaksanakan umrah sebelum haji insya Allah, apakah sah jika saya umrah untuk diri saya dan haji untuk bapak saya? Dengan cara seperti ini, apakah saya wajib hadyu seperti tamatu atau tidak?

Teks Jawaban

Alhamdulillah.

Tidak disyaratkan dalam haji Tamatu terlaksananya dua ibadah untuk satu orang yang sama. Seandainya seseorang melakukan umrah untuk dirinya sendiri sedangkan haji untuk orang lain, atau sebaliknya, atau melakukan keduanya untuk kedua orang lain yang berbeda. Dia harus mengeluarkan dam tamatu, berdasarkan zahirnya ayat. Ini menurut jumhur fuqoha. Ulama kalangan mazhab Maliki dalam menetapkan syarat apakah hal itu harus atas nama satu orang, ada kesimpangsiuran, diingkari oleh Ibnu Arfah dan Khalil dalam manasiknya, sedangkan Ibnu Hajib mengatakan, yang masyhur adalah bahwa perkara itu merupakan syarat.

Lihat juga At-Taaj wal Iklil (4/83), Syarhul Muhazab (7/176), Kasyaful Qana (2/414). Dalam Fatawa ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (11/58), “Dibolehkan menggantikan dalam masalah haji untuk mayat dan orang yang masih hidup jika dia tak mampu laksanakan haji. Tidak dibolehkan seseorang melaksanakan haji satu kali untuk dua orang. Haji sekali hanya boleh untuk satu orang, demikian pula umrah. Akan tetapi, jika seseorang tunaikan haji untuk seseorang, lalu umrah untuk orang lain dalam tahun yang sama, hal itu sah, jika orang tersebut telah haji dan umrah untuk dirinya.”

Wallahu a’lam.

Refrensi: Soal Jawab Tentang Islam