Senin 11 Dzulhijjah 1445 - 17 Juni 2024
Indonesian

Perkataan Kepada Orang Kafir Dalam Hari Raya Mereka: Aku Berharap Engkau Mendapatkan Kebaikan Atau Lebih Baik. Apakah Hal Ini Dianggap Sebagai Ucapan Selamat?

Pertanyaan

Perkataan Kepada Orang Kafir Dalam Hari Raya Mereka: Aku Berharap Engkau Mendapatkan Kebaikan Atau Lebih Baik. Apakah Hal Ini Dianggap Sebagai Ucapan Selamat?

Teks Jawaban

Alhamdulillah.

Mengucapkan selamat kepada kaum kafir dalam hari raya mereka adalah perkara yang diharamkan, sebagaimana telah anda sebutkan. Periksa soal no. 947 dan no. 81977. Yang kuat terkait pesan yang anda kirim kepada orang yang anda kenal dari kalangan mereka pada hari raya mereka yang berisi, “Saya berharap anda lebih baik.” Adalah termasuk ucapan selamat.

Akan tetapi, jika anda kirim pesan tersebut pada selain hari raya yang khusus untuk mereka dengan niat mendakwahkan dan mendekati mereka untuk mendapatkan hidayah, maka hal itu tidak mengapa.

Dari Abu Musa dia berkata, dahulu orang Yahudi pura-pura bersin di sisi Nabi shallallahu alaihi wa sallam dengan harapan beliau akan mengatakan ‘yarhamukumullah (semoga Allah merahmati kalian)’ kepada mereka, lalu mereka akan mengatakan ‘yahdiikumullah wa yushlihu baalakum (semoga Allah beri hidayah kepadamu dan perbaiki urusan kamu).” (HR. Ahmad, no.  19089, Abu Daud, no. 5038, Tirmizi, no. 2739, dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam Irwa’ul Ghalil, no. 1277)

Dikatakan dalam kitab Aunul Ma’bud, “Maksudnya adalah jangan mengatakan kepada mereka ‘yarhamukumullah’ karena rahmat khusus untuk orang beriman, tapi hendaknya mendoakan mereka untuk kebaikan mereka, seperti mendoakan mendapat hidayah, taufiq dalam iman.”

Mendoakan orang kafir agar mendapat hidayah atau mendapatkan kebaikan dengan iman dan petunjuk, tidaklah mengapa. Justeru hal ini terdapat landasannya dalam sunah Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Wallahu a’lam. .

Refrensi: Soal Jawab Tentang Islam