Jum'ah 16 Rabi'ul Awwal 1443 - 22 Oktober 2021
Indonesian

45908

21-03-2021

Haid Tidak Memutus Puasa Berturut-turut Pada Puasa Kaffarat

21-03-2021

21710

19-03-2021

MENUNDA QADHA PUASA

19-03-2021

40389

01-06-2020

APAKAH BOLEH PUASA ENAM HARI BULAN SYAWAL SEBELUM MENGQADHA PUASA YANG TERTINGGAL, KALAU SISA HARINYA TIDAK MENCUKUPI

01-06-2020

39864

05-04-2020

Barang Siapa Yang Membatalkan Puasa Qadha’, Apakah Harus Berpuasa Selama Tiga Hari ?

05-04-2020

39991

01-04-2020

Barang Siapa Yang Membatalkan Puasa Qadha’ Ramadhan, Maka Tidak Ada Kewajiban Menggantinya Kecuali Hanya Satu Hari Saja

01-04-2020

9413

29-04-2019

Dia Telah Balig Tapi Belum Puasa Ramadan

29-04-2019

49667

04-05-2017

Tidak Ingat Apakah Telah Mengqodo Kewajiban Puasa Atasnya Atau Belum?

04-05-2017

47982

02-05-2017

Belum Berpuasa Dari Tanggungan Qado Ramadan Selama Sembilan Tahun

02-05-2017

26212

28-04-2017

Siapa Yang Mempunyai Tanggungan Beberapa Hari Ramadan Dan Tidak Ingat Bilangannya

28-04-2017

21049

08-09-2016

Mengqadha Puasa Wajib Pada Hari-hari Tasyriq Tidak Sah

08-09-2016

49985

01-08-2016

Hukum Membatalkan Puasa Dalam Puasa Qadha Wajib

01-08-2016

49848

30-07-2016

Menyangka Tidak Ada Dalil Kewajiban Orang Haid Mengqodo Puasa

30-07-2016

22960

27-05-2015

Hukum Orang Yang Menggauli Istrinya Di Siang Ramadan Beberapa Kali Dan Tidak Tahu Hukumnya

27-05-2015

50651

21-05-2015

Hamil Sebelum Memulai Qadha, Dan Ketika Hamil Tidak Mampu Berpuasa

21-05-2015

66138

19-01-2015

Apakah Fidayah Diberikan Kepada Anaknya Atau Orang Lain Seperti Sarapan?

19-01-2015