Sabtu 20 Ramadhan 1440 - 25 Mei 2019
Indonesian

9413

29-04-2019

Dia Telah Balig Tapi Belum Puasa Ramadan

29-04-2019

49667

04-05-2017

Tidak Ingat Apakah Telah Mengqodo Kewajiban Puasa Atasnya Atau Belum?

04-05-2017

47982

02-05-2017

Belum Berpuasa Dari Tanggungan Qado Ramadan Selama Sembilan Tahun

02-05-2017

26212

28-04-2017

Siapa Yang Mempunyai Tanggungan Beberapa Hari Ramadan Dan Tidak Ingat Bilangannya

28-04-2017

21049

08-09-2016

Mengqadha Puasa Wajib Pada Hari-hari Tasyriq Tidak Sah

08-09-2016

49985

01-08-2016

Hukum Membatalkan Puasa Dalam Puasa Qadha Wajib

01-08-2016

49848

30-07-2016

Menyangka Tidak Ada Dalil Kewajiban Orang Haid Mengqodo Puasa

30-07-2016

22960

27-05-2015

Hukum Orang Yang Menggauli Istrinya Di Siang Ramadan Beberapa Kali Dan Tidak Tahu Hukumnya

27-05-2015

50651

21-05-2015

Hamil Sebelum Memulai Qadha, Dan Ketika Hamil Tidak Mampu Berpuasa

21-05-2015

66138

19-01-2015

Apakah Fidayah Diberikan Kepada Anaknya Atau Orang Lain Seperti Sarapan?

19-01-2015

40695

12-11-2014

Seorang Wanita Tidak Membayar Hutang Puasa Ramadhan Sejak Bertahun-tahun Yang Lalu

12-11-2014

40242

02-08-2014

Apakah puasa qodho’ ramadhan terkena kaffarat Karena berjima’ pada siang harinya?

02-08-2014

49884

12-06-2014

TIDAK MENGAPA MENGQHADA RAMADHAN PADA PERTENGAHAN KEDUA DI BULAN SYA’BAN

12-06-2014

40389

11-09-2012

APAKAH BOLEH PUASA ENAM HARI BULAN SYAWAL SEBELUM MENGQADHA PUASA YANG TERTINGGAL, KALAU SISA HARINYA TIDAK MENCUKUPI

11-09-2012

38867

24-08-2012

BERPUASA SAAT HAID KARENA TIDAK TAHU, APA YANG HARUS DILAKUKAN?

24-08-2012

Kirim Catatan