Pazartesi 12 Rebiüs-Sani 1441 - 9 Aralık 2019
Türkçe

Namaz kılan kimse, secde ve teşehhüd (oturuş) hallerinde nereye bakmalıdır?

Soru

Namaz kılan kimse, kıyamda iken secde yerine bakar. Peki rükû, secde ve teşehhüd (oturuş) hallerinde nereye bakmalıdır?

Cevap metni

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Namaz kılan kimse, rükû halinde yine secde yerine bakar.Teşehhüd (oturuş) halinde ise, işâret yerine bakar. Secde halinde ise, secdede gözlerinin karşısındaki yere bakar.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.

Kaynak: "İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları"; c: 7, s: 25

görüş bildirimi