Pazartesi 19 Rebiüs-Sani 1441 - 16 Aralık 2019
Türkçe

Cin, Sihir ve Nazarın Hak Olduğuna İman

görüş bildirimi