ar

105434: Domuz yağından çıkarılan insülini almak câiz değildir


Şeker hastasının, domuz yağından çıkarılan insülin iğnesi alması câiz midir? Çünkü bu tür insülin, dana yağından çıkarılan insülinden daha saf ve daha kaliteli olmaktadır.

Published Date: 2014-08-13

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Domuz yağından çıkarılan insülin türlerini kullanmak haramdır. Çünkü haram kılınan şeylerle tedâvi olmanın da haram olduğuna delâlet eden şer'î deliller sâbittir ve Allah Teâlâ, haram kıldığı şeylerde şifâ yaratmamıştır.

Bu konuda sâbit olan delillerden birisi de şudur:

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

 (( عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ.))

"Ey Allah'ın kulları! Tedâvi olun. Fakat haram olan şeylerle tedâvi olmayın."

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin."

(Başkan: Abdulaziz b. Baz. Üye: Abdurrezzak Afîfî. Üye: Abdullah b. Ğudeyyân. Üye: Abdullah b. Süleyman b. Munî')

(İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 25, s: 28)
Create Comments