Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Domuz yağından çıkarılan insülini almak câiz değildir

105434

Yayınlama tarihi : 12-08-2014

Gösterimler : 10862

Soru

Şeker hastasının, domuz yağından çıkarılan insülin iğnesi alması câiz midir? Çünkü bu tür insülin, dana yağından çıkarılan insülinden daha saf ve daha kaliteli olmaktadır.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"Domuz yağından çıkarılan insülin türlerini kullanmak haramdır. Çünkü haram kılınan şeylerle tedâvi olmanın da haram olduğuna delâlet eden şer'î deliller sâbittir ve Allah Teâlâ, haram kıldığı şeylerde şifâ yaratmamıştır.

Bu konuda sâbit olan delillerden birisi de şudur:

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ.

"Ey Allah'ın kulları! Tedâvi olun. Fakat haram olan şeylerle tedâvi olmayın."

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin."

(Başkan: Abdulaziz b. Baz. Üye: Abdurrezzak Afîfî. Üye: Abdullah b. Ğudeyyân. Üye: Abdullah b. Süleyman b. Munî')

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi