106465: Akciğer tüberkülozu olan ve oruç tutamayan hasta


Üç yıldır akciğer tüberkülozu hastalığına yakalanan bir hastaya, iki müslüman doktor bu hastalık sebebiyle hastanın oruca dayanamayacağına dâir rapor verdi.
Buna göre bu hastanın Ramazan'da oruç tutmaması câiz midir?

Published Date: 2014-02-17

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"İki müslüman doktorun, orucun kendisine zarar vereceğine dâir vermiş olduğu rapor,  onun oruç tutmaması için geçerli bir ruhsattır. Orucun kazası ise, Allah'ın izniyle iyileştikten sonra olur." (Muhammed b. İbrahim'in Fetvâları, c: 4, s: 181-182)

Eğer bu hastalıktan sonra oruç tutamıyorsa, her gün için bir yoksulu doyurması gerekir.

Islam Q&A
Create Comments