Pazartesi 10 Safer 1442 - 28 Eylül 2020
Türkçe

Akciğer tüberkülozu olan ve oruç tutamayan hasta

Soru

Üç yıldır akciğer tüberkülozu hastalığına yakalanan bir hastaya, iki müslüman doktor bu hastalık sebebiyle hastanın oruca dayanamayacağına dâir rapor verdi.
Buna göre bu hastanın Ramazan'da oruç tutmaması câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"İki müslüman doktorun, orucun kendisine zarar vereceğine dâir vermiş olduğu rapor,onun oruç tutmaması için geçerli bir ruhsattır. Orucun kazası ise, Allah'ın izniyle iyileştikten sonra olur." (Muhammed b. İbrahim'in Fetvâları, c: 4, s: 181-182)

Eğer bu hastalıktan sonra oruç tutamıyorsa, her gün için bir yoksulu doyurması gerekir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi