109178: İkinci veya üçüncü katta sa'y yapan kimsenin Safa ve Merve'deki kubbelerin etrafından dönmesi gerekmez


İkinci katta veya teras katta sa'y yapan kimsenin Safa ve Merve'deki kubbelerin etrafından dönmesi gerekir mi? Yoksa bu gerekli değil midir? Çünkü kubbelerin altında aşırı yığılmaları görmekteyiz.

Published Date: 2013-01-05

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Safa veya Merve'deki kubbelerin etrafından dönmek gerekli değildir. Çünkü gerekli olan; arabalar için tahsis edilen yerin bittiği noktaya kadar sa'y yapmaktır. Arabalar için tahsis edilen yer ise, kubbelerin altındaki yuvarlak daireden çok öncedir."

(Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Useymîn; 22/437-438)
Create Comments