Salı 8 Rebiül-Evvel 1444 - 4 Ekim 2022
Türkçe

İkinci veya üçüncü katta sa'y yapan kimsenin Safa ve Merve'deki kubbelerin etrafından dönmesi gerekmez

Soru

İkinci katta veya teras katta sa'y yapan kimsenin Safa ve Merve'deki kubbelerin etrafından dönmesi gerekir mi? Yoksa bu gerekli değil midir? Çünkü kubbelerin altında aşırı yığılmaları görmekteyiz.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Safa veya Merve'deki kubbelerin etrafından dönmek gerekli değildir. Çünkü gerekli olan; arabalar için tahsis edilen yerin bittiği noktaya kadar sa'y yapmaktır. Arabalar için tahsis edilen yer ise, kubbelerin altındaki yuvarlak daireden çok öncedir."

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi