Salı 17 Muharrem 1446 - 23 Temmuz 2024
Türkçe

Flash programını kullanarak ayırıcı özellikleri olmadan bir insan şekli çizmek

Soru

Flash programını kullanarak ayırıcı özellikleri olmadan bir insan şekli çizer ve hareket etmesini sağlıyorum. Bu uygulama caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ruh sahibi olan insan ve hayvanları çizmek caiz değildir. Zira bu durumda Allah’ın yaratmasına benzetme vardır. Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Raflarımı, üzerinde resimler olan bir kumaşla örtmüştüm. Bir gün Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem yanıma geldiğinde bunu görünce O’nun yüzünün rengi değişti ve o perdeyi söktü ve Ey Aişe! Kıyamet gününde Allah katında en çetin azaba maruz kalacak kişiler Allah’ın yaratmasını taklit edenlerdir” dedi. Aişe Radiyallahu anhu: Onu yırttık ve bir veya iki yastık oluşturduk.  (Buhari 5954, Muslim 2107)

Fakat resim veya fotoğrafta göz, burun ve ağız gibi ayırıcı özellikler yoksa haram olan resim uygulaması kapsamına girmez.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: Çocuklara pamuk vb. maddelerden oluşturulan bebeklerde şayet göz, burun gibi ayırıcı özellik yoksa sakıncası yoktur.

Her kim Allah’ın yaratmasına bir şey benzetirse hadis kapsamına girer. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: “Allah tasvir/resim yapanları lanet etmiştir.” diğer hadis ise: “Kıyamet gününde en çetin azaba maruz kalanlar resim yapanlardır”

Şayet resim net değil; göz, burun, ağız ve parmak yoksa bu durumda tam resim sayılmaz ve Allah’ın yaratmasına benzetme olmaz. (Mecmu Fetava Şeyh İbn Useymin 2/278-279)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi