Pazar 18 Zilkade 1445 - 26 Mayıs 2024
Türkçe

Kadının eşi için dans etmesinin hükmü

Soru

Koca, eşinden kendisi için dans etmesini istediğinde bunu yerine getirmesi vacip mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kadın, eşi için oynayıp dans etmesinde sakınca yoktur. Bilakis bu davranış, eşinin sevgisini kazanmasına ve cinsel ilişkiye teşvik olmasına neden olur. Eşini helal yöntemlerle eğlendirmesi onu haramlardan sakındırmasına sebep olacaktır. Bununla beraber sözü geçen dans ve oyunlar aşağıdaki şartlarla caizdir:

1-Çocukların gözleri önünde olmaması, çünkü bu davranış olumsuz etkisi olabilir ve anne ve babalara karşı saygıları kaybolabilir. Zira iki eşin arasında mubah olan herşey çocukların önünde yapılmaz.

2-Dans ve oyun eşliğinde müzik aletleri kullanılmaması,

3-Kadın, dansı öğrenmek için haram olan görüntü ve flimleri izlememesi çünkü fasık olan kadınların avretlerine bakmak haramdır.

Kadın sadece daha önceden öğrendiği şekilde oynar veya eğitime ihtiyaç duymadan içinden geldiği gibi dans edebilir.

Şeyh Useymin Rahimehullah’a şöyle dedi:

Başka kimsenin görmediği anda kadının sadece eşi önünde dans etmesinde sakınca yoktur. Bilakis eşinin sevgisini kazanması istenilen bir davranıştır. Haram olmadığı takdirde kadın eşi için her şekilde süslenmesi sünnettir. Aynı şekilde koca eşi için süslenmesi ve güzel görünmesi sünnettir. (el Lika el Şehri 12/9)

Şeyh Elbani Rahimehullah’a soruldu: Kadın, dansçıların sahnelede giydikleri elbisleri giymesi caiz mi? Onları sevmek ve onaylamak anlamına gelmez mi?

Cevap: Bu davranış sadece iki eş arasında olup başka kimsenin görmediği şekilde gerçekleşirse mubahtır ve kötü insanlara benzeme hükmüne girmez. Fasık kadınlar açıkta dans ederken bu kadın ise sadece eşi için oynar. İkisi arasında çok fark vardır. (el Huda vennur 814 nolu kaset)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi