Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

İki cinsin arasındaki hayranlık tehlikesi, çaresi ve beğenilen kişinin nasıl davranması gerektiğine dair konular

Soru

Bir kişi haddi aşan oranda diğer kişiden hoşlanırsa ve ona meylediyorsa zaman ne yapmak gerekir? Bu durum, İki taraf zarar görmeden hangi yöntemlerle önlenir? Şüphesiz insan fitneden emin olamaz. Böyle bir olay başına gelen kişi için ne tavsiye edersiniz (hem dünya hem de ahiret açısından)

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Erkeğin kadına, kadının erkeğe meyletmesi doğal ve yaratılıştan olan bir durumdur. Ancak erkeğin kendi cinsinden bir kişiye şehvet ve arzulama açısından meyletmesi Allah’ın insanları yarattığı fıtrata aykırıdır.

“Hoşlanma” olgusu ise toplumlarda yayılan tehlikeli bir hastalıktır. Bu hastalığın sebebi iman ve ilim boşluğudur. Ayrıca fıtratından sapan gayrı Müslimleri taklit etmekten meydana gelmektedir. Söz konusu hoşlanma gelişerek “aşk” a dönüşmektedir. Böylece kız aşık olduğu kızı görmeden, sesini duymadan veya fotoğrafını görmeden duramaz. Bu ilişki haram olan lezbiyenlik durumuna kadar ilerleyebilir.

Daimi fetva kurulu lezbiyenlik ve mastürbasyon konuları hakkında sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: kadınlar arası lezbiyenlik haramdır hatta yüce Allah’ın şu ayetine aykırı olduğu için büyük günahlardan sayılır: “Onlar ki, ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.”[1]

Aynı şekilde mastürbasyon yukarıda zikrettiğimiz ayetten dolayı haramdır;

Diğer yandan bu eylemin çok büyük zararları vardır. [2]

İkincisi: kendisinin yasak olan bir beğenme olduğunu farkeden kimse hikmetle olayı tedavi etmesi gerekir bu yöntemlerden bazıları ise şöyledir:

 1. Allaha itaat ederek ve günahlardan sakınarak İman yönünü güçlendirmesi,
 2. Kalbinde Allah ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sevgisini yerleştirmesi,
 3. Karşı tarafı Allah için sevmeyi öğretmek, bunun ölçüsü ise sevilen kişinin rabbine imanı iledir şekli veya görünüşü değildir.
 4. Sürekli ziyaret ve tekrarlı iletişimin önüne geçmek
 5. Buluştuğunda sürekli bakış, sarılma ve öpüşmekten sakınmak.
 6. Karşı taraftan belirli bir konuda delilleri toplatmak, kitabın özetini istemek, kaset dinlemek gibi İlim ve davet çalışmalarını istemek. Veya insanlara davet kitap, kaset vb. şeylerin dağıtılmasını istemek, böylece mübah ve sevap olan işlerle meşgul edilir.

Üçüncüsü: Bir kişi başkasından hoşlandığını fark ederse, durumun şeytanın adımlarından birin olduğunu kavraması gerekir. ve olayın daha büyük boyutlara ulaşmadan ve haram olan aşka bulaşmadan kendini tedavi etsin. Şayet kişi bu durumdan tamamen kurtulmak istiyorsa aşağıdaki hususları yerine getirmesi gerekiyor:

 1. Kalbini Allah’a bağlasın. Şüphesiz Allah tüm nimetleri verendir. Kalbini yaratan Allah’a yönlendirsin.
 2. Kendinin bağlandığı kişiden irtibatın kessin. Sevdiği kişi ister eğitici ister akraba olsun mutlaka Onun sesini dinlemekten ve onu görmekten sakınsın. Bu en etkili çözümdür.
 3. Salih, mücahit ve alimlerin hayatını okusun. O kişilerin İslam ve Müslümanların yolunda harcadıkları zamanları düşünsün, ve bir kendine bir baksın vaktini bir kişinin fotoğrafına bakmakla veya sesini dinlemekle meşgul.
 4. Haram olan hayranlık ve aşırı aşk gibi yıkıcı hastalıkların tehlikeli etkilerini bir düşünsün. Bu hastalıkların zararlarından ise:
 • İnsanın  rabbinden yüz çevirerek fayda ve zarar vermeyen bir yaratığa yönelmek.
 • Dünyada hüzün, keder, sıkıntı çekmek, ahirette ise azaba maruz kalmak.
 • Bakışmak, elleşmek ve öpüşmek gibi hususlarda sevdiği ile haram olan bir takım pozisyonlar düşünmek. Nitekim bu hayaller kadını lezbiyenliğe, erkeği de Livata sürüklemektedir.
 • Doğal cinsel isteğin zayıflayarak bozulması, böylece kadın veya erkek edindikleri haram alışkanlıklarından dolayı eşleriyle ilişkisi sarsılmaktadır.

Dördüncüsü: Müslümanlar arasındaki ilişkiler şeriat temelinde olması gerekir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “O gün Allah’a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dostlar birbirine düşman olurlar.”[3]

İbn Kesir rahimehullah şöyle dedi: Allah rızası için olmayan her dostluk kıyamet gününde düşmanlığa dönüşür. Ancak Allah için olan dostluk devamlı olur.

Her şeye rağmen tövbe kapısı her zaman açıktır. Şüphesiz Allah tüm günahları affeder, günahları sevaplara dönüştürür. Zira yüce Allah şöyle buyurdu: Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.[4]

Başka bir ayette: “Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim.”[5]

Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için (10050) nolu sorunun cevabına bakınız. Nitekim bu cevapta İslam neden lezbiyenlik ve livatı haram kıldığına dair bilgiler bulunmaktadır. (21058) nolu cevapta lezbiyenliğin cezası hakkında bilgi bulunuyor. (60351) ve (36837) nolu cevaplarda ise kız öğrencilerin günlük buluşmalarında öpüşmeleri veya ağızdan öpüşmeleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. (591) nolu cevap ise vazgeçemeyecek derecede bir kadının kadının sevmesi hakkındaki hükümler içermektedir.

En iyisini Allah bilir.

_______________________________________________

[1] Muminun:5-7

[2] Daimi fetva kurulu 22/68. şeyh Abdulaziz bin baz, şeyh Abdurrazzak afifi, şeyh Abdullah bin Ğadyan, Şeyh Abdulalh bin Kaud.

[3] Zuhruf 67

[4] Furkan 70

[5] Taha 82

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi