Cuma 24 Cemaziyel-Evvel 1445 - 8 Aralık 2023
Türkçe

Ecrinin ölüye ulaşabilmesi için sadakanın, ölünün malından olması şart mıdır?

10507

Yayınlama tarihi : 16-03-2015

Gösterimler : 3333

Soru

Bir kimse, vefât edenin malından değil de kendi malından vefât eden birisi için bağışta bulunursa (onun adına tasadduk ederse), bu sadakanın ecri, vefât edene ulaşır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.  

Bunun bir sakıncası yoktur. Eğer bu kimse malı, sadaka, sıla-i rahim, Allah yolunda cihad ve müslümanlara fayda veren salih bir amel gibi hayırlı bir işe harcamaya niyet etmişse, bu sadakanın ecri, niyet ettiği (adına sadaka verdiği) kimseye ulaşır.

Tıpkı bir kimsenin, geride hiçbir mal bırakmamış olsalar bile ataları adına tasadduk etmesi veya bir arkadaşı adına tasadduk etmesi gibi.

Zirâ bütün bu ameller, ölüye fayda verir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Abdullah b. Cibrîn, "el-Fetâvâ el-Cibrîniyye", s: 32