Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

Elektroşok ile sinekleri öldürmek

Soru

Elektroşok ile sinekleri öldürmenin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bilinen elektriksel şoklama yöntemiyle sinek ve böcekleri etkisiz hale getirmenin ve onlardan kurtulmanın hiçbir sakıncası yoktur. Bu hüküm aşağıdaki yönlerle ele alınmıştır:

Nitekim yasaklanan öldürme şekli ateşle olanıdır. Bu bağlamda Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Ateş ile azap sadece Allah’a hastır”[1]

Birgün Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem ateşle yakılan bir karınca yuvası görür, bunun üzerine: “ ateşle yakmak, azab vermek ancak ateşin rabbi Allah’a özeldir.[2] Der.

Elektroşok yöntemi ise, yakmaktan farklıdır. Elektrikle öldürmek hücreleri yıkmak için elektrik yükünü boşaltmak ve kanı hızlı bir şekilde kırmaktır. Şayet şoklama artarsa bir ısı meydana gelir ve ölen cismin rengi değişir ve kömür gibi olur, bunun üzerine ateşle yakılmış gibi görünür. Fakat gerçek olan şu ki elektrikle ölmüştür ateşle değil.

2- Rahatsız eden bu sinek ve böceklerden kurtulmak için şoklama yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim muasır alimler, böceklerden kurtulmak için bu yönteme başvurmanın caiz olduğunu söylemişlerdir.

Daimi Fetva Kurulu alimleri, Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem öldürmeyi ve boğazlamayı güzellikle yapılmasını emretmesiyle birlikte ateşle böcekleri elektroşokla öldürmenin hükmü nedir diye sorulduklarında şöyle cevap vermişlerdir: Böcekler gerçekten eziyet veren türlerden ise, ve onlardan kurtuluş ancak elektroşok veya buna benzer yöntemler mümkünse bu durumda onları öldürmek caizdir. Böylece güzellikle öldürmekten istisna olarak zaruri bir durum görülür. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir:"Beş tane hayvan "fasık"dır ki, Mekke'nin harem bölgesinde olsa dahi öldürülür. Bunlar; karga, çaylak, akrep, fare ve yırtıcı köpektir."[3] Ayrıca Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem sinek içeceğe düştüğü zaman batırmamızı emretmiştir, bu durum onun öldürülmesine neden olabilir.[4]

İbn Useymin bu cihazlarla ilgili şöyle demiştir:[5] “Şoklama birkaç yönden sakıncası yoktur:

Birincisi: şoklama yakmak değildir. Ancak böceğin ruhunu çeken bir yöntemdir. Bunun kanıtı şayet bu cihaza bir kağıt koyarsan yanmaz.

İkincisi: bu cihazı üreten kişi sinek ve böceklere eziyet olsun diye cihazı üretmemiştir. Ancak amaç haşerelerin eziyetine karşı koymaktır. Hadiste geçen “ateşle azap etmekten alıkonulması” buna cevap olarak böceklere eziyet kastedilmemiştir ancak onların eziyetlerine karşı koymaktır.

Üçüncüsü:genellikle bu tür böceklerden kurtulmak ancak böyle bir cihazla veya kötü koku yayan ilaçlarla mümkündür. Bununla da insan sağlığına zarar verilebilir.

Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem beni Nadir’in hurma ağaçlarını yakmıştır nitekim bu hurma ağaçları genelde kuş veya böcek vb. canlılar barındırır.

En doğrusunu Allah bilir.


[1] Buhari 3016

[2] Ebu Davud 2675. Nevevi Riyad el Salihin kitabında sahih demiştir. 519. Elbani silsile el sahihe sahih demiştir. 487

[3] Buhari, Muslim

[4] Daimi Fetva Kurulu 26/192

[5]Fetava nur ala derb. Hayvanlar 2

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi