Pazartesi 16 Şaban 1445 - 26 Şubat 2024
Türkçe

Çocukları büyüyünceye kadar onlar için Akika kurbanı kesmeyen kimse

105431

Yayınlama tarihi : 19-06-2011

Gösterimler : 8887

Soru

Bir kimsenin çocukları olur da onlar için Akika kurbanı kesmezse ve bu çocuklar dört yaşını geçmişse, bu yaştan sonra onların Akika kurbanını kesmesi câiz midir?
Eğer Akika kurbanını kesmesi câiz ise, bu kurbanları çocukların doğduğu şehirden başka bir şehirde kesmesi câiz midir? Çünkü yaşadığı şehirde ete ihtiyacı olan fakirler bulunmamaktadır.Çocukların doğduğu şehirden uzakta, sadakayı hak eden birtakım insanlar bulunmaktadır.Çocukların Akika kurbanlarını orada kesmesi ve etlerini onlara dağıtması câiz midir? Yoksa Akika kurbanının etinden fakirlerin yemeleri şart değil midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Böyle yapmakta bir sakınca yoktur. Çocukların yaşları dört seneden fazla olsa bile onlar için Akika kurbanı kesmesinde de bir sakınca yoktur. Bunu bir an önce yerine getirseydi, daha güzel ve daha fazîletli olurdu. Fakat Akika kurbanı gecikirse, bunda bir engel yoktur ve ne zaman kolayına gelirse kurbanı kesebilir.

Kurbanın kesileceği yere gelince, Akika kurbanının kesimi için özel bir yer yoktur. Aksine çocuğun doğduğu şehirde kesmesi câiz olduğu gibi, başka şehirde de kesmesi câizdir.Zirâ Akika kurbanı, Allah Teâlâ'nın rızâsına yakınlaşmaya çalışmak ve O'na itaattir. Herhangi bir yere has değildir.

Akika kurbanının etinden yenilmesine gelince, Akika kurbanı, Kurban bayramında kesilen kurbanın hükmünü alır. Yani bir kimse onun etinden yiyebilir, ondan sadaka verebilir ve komşularına ve arkadaşlarına onun etinden hediye edebilir."

(Salih el-Fevzân; "Mecmû'u fetâvâ"; c: 2, s: 572)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi