Pazartesi 17 Rebiül-Evvel 1445 - 2 Ekim 2023
Türkçe

Anne- babaya bakmak ve harcama yapmak kişiye ne zaman vacip olur?

Soru

Anne babaya bakmak ve harcama yapmak kişiye ne zaman vacip olur?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ana- baba ve çocuklara nafaka konusunda temel dayanaklar; Kur’an, Sünnet ve İcma’dır.

-Yüce Allah şöyle buyurdu: “..Onların (annelerin) örfe göre yiyeceği, giyeceği; çocuk kendisinin olan (babaya) âittir..” (Bakara/233)

“Rabbin kendinden başkasına kulluk etmemenizi ve ana-babaya iyilik etmenizi emretti…” (İsra/23)  şüphesiz iyilik gereği ihtiyaç durumunda onlara nafaka vermektir.

İcma’ konusunda İbn el Munzir şöyle dedi: Bütün ilim ehli, malı ve kazancı olmayan ana-babanın nafakası çocuklarında malında vaciptir.

Bununla birlikte nafakanın vacip olması; nafaka verecek kişinin maddi durumu müsait olması, nafakaya muhtaç olan kişinin zor durumda olup nafakaya ihtiyaç duyması şartına bağlıdır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: el Mevsua el Fıkhiye C. 39 S. 22