Perşembe 16 Cemaziyel-Evvel 1445 - 30 Kasım 2023
Türkçe

Ramazan'da vefat eden babasının yerine oruç tutmalı mıdır?

Soru

Babam Ramazan'ın üçüncü günü vefat etti. Bundan dolayı babamın yerine Ramazan orucunu tamamlamam gerekir mi? Yani onun yerine 27 gün oruç tutmam gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"Size bir şey gerekmez. Çünkü babanız vefat ettiğinde orucun farziyeti kendisindensâkıt olmuştur. Bundan dolayı babanızın yerine oruç tutmanız gerekmez. Zaten bunu yapmanız, sizin için dînen meşrû değildir."

Abdulaziz b. Abdullah b. Baz; "Mecmû'u Fetâvâ

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi