Cumartesi 14 Şaban 1445 - 24 Şubat 2024
Türkçe

Herkes bulunduğu memlekete göre oruca başlar ve bayrama girer

Soru

Bizler Suudi Arabistan vatandaşı olup Pakistan’da diplomatik bir görevde çalışıyoruz. Oruca başlama ve bayrama girme konusunda Suudi Arabistan gibi mi davranacağız yoksa bulunduğumuz ülkeye göre mi davranacağız?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Şer’i delillere bakıldığı takdirde her insan bulunduğu memleketin sakinleri gibi davranması gerektiğini görülecektir. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Oruç oruca başladığınız gündür, Fıtır bayramı bayram olarak ilan ettiğiniz gündür, Kurban bayramı kurban kestiğiniz gündür” şüphesiz İslam, birliği emreder ve ihtilafı yasaklar. Ayrıca başta İbn Teymiye Rahimehullah olmak üzere tüm ilim ve marifet ehli ay doğuşu her memlekette farklı gerçekleştiğine dair görüş birliği mevcuttur. Bu nedenlerle Pakistan büyükelçiliğinde çalışanlar; Pakistanlılarla oruca başlayıp ve onlarla bayrama girmesi, Arabistan gibi davranmasından daha doğru olup ve hakka daha yakın davranmış olur. Çünkü her iki ülke birbirlerinden çok uzak olup ay doğuşu her iki ülkede farklılık göstermektedir. Bununla birlikte tüm Müslümanlar Hilalı gördüklerinde veya Şaban ayını otuz gün olarak tamamladıklarındna oruca başlarlar. Bu da şer’i hükme mutabıktır. Ancak bu da mümkün değilse her Müslüman bulunduğu ülkeye davranması daha evladır. Ayrıca İbn Abbas ve diğer ilim ehlinin savundukları görüşe göre her ülkenin orucu farklı ay doğuşuna bağlı olabildiğidir.

Ayrıca bulunduğunuz ülkede farklı davranmakla diğer Müslüman nezdinde şüphelere tartışmaya ve çekişmeye neden olacaktır. Oysa İslam dini; birlik ve beraberliği hayırda yardımlaşmayı emreder, çekişmeyi ve ihtilafı yasaklar. Bu nedenle yüce Allah şöyle buyurdu “ Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve dağılmayın” Ali imran 103, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Müjdeleyiniz ürkütmeyiniz, yardımlaşın ihtilafa düşmeyin”

(Şeyh Bin Baz, Mecmu Fetava 15/98-99,103-104)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi