Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Kur’an-ı Kerim’i teganni yaparak okumanın anlamı

Soru

Kur’an-ı Kerim’i teganni yaparak okumanın anlamı nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hadislerde Kur’an-ı teganni yaparak okumaya dair teşvik vardır. Teganni, Kur’an’ı şarkılar gibi okumak değil bilakis bunun maksadı okurken sesi güzelleştirmektir. Bu konuyla ilgili şu şekilde hadisler rivayet edilmiştir: “Allah, güzel sesli bir peygamberin, Kur’an’ı tegannî ile yüksek sesle okumasından hoşnut olduğu kadar hiçbir şeyden hoşnut olmamıştır'',  “ Her kim Kur'ân'ı teganni ederek (güzel sesle okumaya gayret etmezse) bizden değildir.” Teganni’nin anlamı, kalpleri titreten huşuyla birlikte güzel sesle okumaktır.  Çünkü amaç kalbi harketlendirmek ve huşu bulmasıdır. Bununla birlikte okuduğuyla istifade etmesidir. Ebu Musa el Eşari yiye Kur’an okuduğu bir günde Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem onun yanından geçmiş onu dinlemeye başlamış ve şöyle demiştir: ''Sana Dâvud’un -Aleyhisselam-'ın nağme­lerinden (okuyuşundan) bir nağme verilmiştir.'' Daha sonra Ebu Musa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e gelmiş ve onu dinlediğini öğrenince şöyle demiş: “Şayet senin beni dinlediğini bilseydim daha güzel okuyacaktım” bu hadis gereğince Kur’an-ı okurken sesi güzelleştirmek ve itinayla okumak istenen bir husustur. Çünkü amaç dinleyenin istifade etmesi ve huşu bulmasıdır. (Mecmu fetava şeyh İbn Baz 11/348-350)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi