Pazar 11 Zilkade 1445 - 19 Mayıs 2024
Türkçe

Müslümanların ihtiyaçlarını gidermek için itikafta telefonla konuşmak

Soru

Müslümanların ihtiyaçlarını gidermek için itikafta telefonla konuşmak caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Evet, itikafta bulunan bir kimse mescitten çıkmama şartıyla Müslümanların ihtiyaçlarını gidermek için telefonla konuşabilir. Fakat mescid dışındaysa ve Müslümanların ihtiyaçlarını gidermekle yükümlüyse itikafa girmesin. Zira Müslümanların ihtiyaçlarını gidermek, itikaftan daha önemlidir. Çünkü ihtiyaçları gidermenin faydası geneldir. İtikafın faydası ise özeldir. Genel fayda özel faydadan daha faziletlidir. Fakat özel ve sınırlı fayda sağlayan ibadet İslam’ın vaciplerinden ise bundan müstesnadır.

(Şeyh İbn Useymin Rahimehullah, Risale Ehkam el Sıyam ve Fetava el İtikaf s. 35                                          

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi