Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Abdest aldıktan sonra iki rekât namaz kılmayı âdet hâline getirmiş olmasa bile ihrama girdikten sonra iki rekât abdest namazı kılmasında bir sakınca yoktur

106547

Yayınlama tarihi : 13-12-2010

Gösterimler : 5179

Soru

Bir insan, abdest aldıktan sonra iki rekât namaz (abdest namazını) kılmayı âdet hâline getirmemişse, ihrama girmek için ihram sırasında bu iki rekât namazı kılabilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Evet. Bir insanın, ihramın namazdan sonra olması için bu iki rekât namazı kılıp ardından ihrama girmesinde bir sakınca yoktur.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

"Siz, abdest aldıktan sonra iki rekât namaz kılmayı âdet hâline getirmişse, ihrama niyet etmeyi,abdest namazından sonraya bırakmalıdır" dediniz.Peki abdest aldıktan sonra iki rekât namaz kılmayı âdet hâline getirmemişse, hüküm nedir?"

Diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Böyle yapmasında sakınca olmadığı görüşündeyim.Zirâ insan, bir şeyi yaptığında o şeyi her zaman yapması gerekmez.Abdest konusundaki sünnet meşrû olduğuna göre ve bir kimse namaz kılmak istiyorsa, abdest aldıktan sonra iki rekât namaz kılmayı âdet hâline getirmemiş olsa bile, bunda bir sakınca yoktur." (Muhammed b. Salih el-Useymîn; "Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Useymîn"; c: 14, s: 22)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi