Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

İhramda şemsiye kullanmak

Soru

İhramda şemsiye kullanmanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Sıcaklardan korunmak için şemsiye kullanmanın bir sakıncası yoktur. Bu eylem, başın örtülmesini yasaklayan hadis kapsamına girmez. Çünkü bu eylem, başı örtmek olmayıp güneş ve sıcaktan korunmak için başı gölgelendirmektir. Zira hac ibadetinde Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ile birlikte Usame bin Zeyd ve Bilal bulunduğu sırada bunlardan birisi Rasulullah’ın devesinin gemini tutar, diğeri ise bir elbiseyle Rasulullahı gölgelendirir ve akabe cemresini taşlardı. Başka bir rivayette diğeri elbisesini Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in başının üzerine kaldırır ve güneşten korurdu. Bu hadis Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ihram sırasında bir elbiseyle korunduğuna dair delildir. (Mecmu Fetava İbn Useymin 22/147-148)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi