Perşembe 16 Cemaziyel-Evvel 1445 - 30 Kasım 2023
Türkçe

Umre veya hacda başın bir kısmından saçları kısaltmak

Soru

Bir adam, umreyi bitirdikten sonra başının bir tarafından saçlarını kısalttı. Âilesine döndükten sonra bu davranışının doğru olmadığını öğrendi. Bundan dolayı kendisine ne gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin- bu soru arz edilmiş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Eğer bunu bilmeyerek yapmışsa, hemen elbisesini çıkarıp ihram elbisesini giymesi ve saçlarını kökünden kazıtması veya kısaltması gerekir. Bu davranışı, af kapsamındadır. Çünkü bunu bilmeden yapmıştır. Saçları kökünden kazıtmak veya kısaltmak için Mekke'de olmak şart değildir. Aksine Mekke'de olabileceği gibi, başka bir yerde de olabilir.

Eğer bunu, âlimlerden birisinin fetvâsına göre yapmışsa,kendisine bir şey gerekmez. Çünkü Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

... فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [ سورة النحل من الآية: 43 ]

"… Eğer bilmiyorsanız, ilim ehline (bilenlere) sorun."(Nahl Sûresi: 43)

Zirâ bazı âlimler, başın bir kısmından saçları kısaltmanın, başın tamamını kısaltmak gibi olduğu görüşüne varmışlardır."

Kaynak: Kaynak: (Muhammed b. Salih el-Useymîn, "Aylık Görüşme", no: 10)