Pazartesi 23 Şaban 1445 - 4 Mart 2024
Türkçe

Takvime göre oruç tutan bir ülke halkı ile birlikte oruca başlayan kimse onlarla birlikte mi bayram etmelidir?

Soru

Ben, Hindistan'ın Karnataka vilayetinde okuyan bir öğrenciyim.Buradaki müslümanların, Ramazan ayının başlangıç ve bitişi konusundaki durumu birbirinden farklıdır (yani birbirine aykırı hareket etmektedirler.) Zirâ bu vilayette Ramazan ayının başlangıcı yılın başından itibaren belirlenmektedir. Bu ise, oruca başlama konusunda Ramazan hilalinin görülmesine itibar edilmemesi anlamına gelmektedir. Nitekim bu durum, çoğunluğu Arap olmak üzere bazı müslümanların bu vilayetteki müslümanlardan ayrılıp Suudi Arabistan ile birlikte oruca başlamalarına yol açmaktadır.
Buna göre onların bu davranışı (Suudi Arabistan ile birlikte oruca başlamaları) doğru mudur?
Hindistan halkı ile birlikte oruca başlayanlar ne yapmalıdırlar?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bir müslüman, ayın başlangıç ve bitişi, şer'î ru'yete itibar edilen bir ülkede yaşıyorsa, oruca başlama ve bayram etme konusunda o ülke halkına uymakla emrolunmuştur.

Nitekim (12660) nolu sorunun cevabında bunun açıklaması geçmişti.

Yok eğer müslüman kâfir bir ülkede veya ayın başlangıç ve bitişi konusunda şer'î ru'yete itibar edilmeyen ve kendi arzularına göre hareket edenlerin ülkesinde yaşıyorsa, bu takdirde hilalin ru'yetini araştırıp oruca başlayan en yakın ülkenin halkına uyarak oruca başlar ve onlarla birlikte bayram eder. Eğer Suudi Arabistan halkı gibi, hilali gördüklerine güvendiği ülkenin halkı ile birlikte oruca başlarsa, bunda sakınca yoktur.

Buna göre örneğin Hindistan halkı, hilalin ru'yetine göre oruca başlayan ülkelerden bir gün sonra oruca başlamışsa, Hindistan halkı ile birlikte oruca başlayan kimseye:

-Hindistan halkı ile birlikte bayram etme! denilir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi